Politika privatnosti i bezbedan prenos

Ova aplikacija obrađuje lične ili osetljive podatke korisnika (uključujući informacije koje mogu lično da identifikuju, finansijske informacije i informacije o plaćanju, informacije za potvrdu autentičnosti, podatke iz imenika ili podatke o kontaktima, podatke senzora mikrofona i kamera i osetljive podatke o uređaju).

Aplikacija jasno objašnjava način na koji prikuplja, koristi i deli podatke korisnika, uključujući strane sa kojima ih deli i jasno je istaknut uslov za otkrivanje

Zahtev aplikacije za saglasnost:

Prikazuje dijalog o saglasnosti na jasan i nedvosmislen način;
Zahteva potvrdnu radnju od strane korisnika (npr. dodir radi prihvatanja, označavanje polja za potvrdu, verbalnu komandu itd.) da bi ga korisnik prihvatio;
Ne sme da započne prikupljanje ličnih ili osetljivih podataka pre nego što dobije izričitu saglasnost;
Ne sme da tumači odlazak sa mesta gde je otkrivanje prikazano (uključujući dodirivanje nekog drugog mesta na stranici ili pritiskanje dugmeta Nazad ili dugmeta Početak) kao saglasnost za otkrivanje; i
Ne sme da koristi poruke koje se automatski odbacuju ili ističu.